Agenda - PlataformaRPP

Anar al contingut


Propers esdeveniments

2019 - JULIOL - 16

Comuniquem que el proper dimarts, dia 16 de juliol a les 11:30 hores, tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cívic "La Sedeta" de Barcelona, situat al carrer Sicília 321, una sessió informativa per parlar de l’estat de les negociacions amb el despatx ELPIDIO SILVA ABOGADOS, sobre la reclamació de les quantitats pagades i no consumides en el procés de la querella contra determinats càrrecs de “la Caixa”.

Exhaurida la via de la mediació, mitjançant el Col·legi d’advocats de Barcelona, sense haver obtingut cap resultat positiu, cal iniciar el procediment judicial.

Per això comptarem amb la presencia del lletrat D. Miguel ALZUETA ANDINO que ens informarà de les diferents fases d'aquest tràmit, dels possibles resultats del judici i de les seves conseqüències.

S’entén que tothom que va donar poders poders al lletrat D. Miguel ALZUETA ANDINO, vol continuar endavant amb les accions judicials. Si algú davant d'aquesta nova fase vol retirar-se del procediment, ho haurà de comunicar per mail a plataformarpp@plataformarpp.com abans de que es presenti la demanda.

Esperem comptar amb la vostra assistència.

2019 - JUNY - 3

Comuniquem que el proper dia 3 de juny, a les 10:00 hores, tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cívic "La Sedeta" de Barcelona, situat al carrer Sicília 321, la Assemblea Ordinària oberta a tots els afiliats de la PlataformaRPP amb el següent ordre del dia:

 • Salutació.
 • Informació sobre la DEMANDA LABORAL tramitada per l'advocat D. Andrés Pérez del Gabinet Casares.
 • Informació sobre l'estat de les gestions i demanda contra el despatx Elpidio Silva Advocats, tramitada per l'advocat D.Miguel Alzueta.
 • Informació per part de la Sra. Laia Manté del "Col·lectiu Ronda", sobre la situació, experiències i possibles actuacions, per tal de reclamar a l'agència tributària (AEAT) la devolució dels imports pagats per doble imposició. Afecta a tots els empleats que varen entrar a l'entitat abans del dia 1 de gener de 1979, degut a que varen cotitzar a la 'Caja de Previsión Laboral".
 • Informació per part de la Sra. Laia Manté del "Col·lectiu Ronda", sobre el tractament fiscal i possible reclamació a l'agència tributària (AEAT) dels imports pagats com a conseqüència dels rescats efectuats del Pla de Pensions d'Empleats de "la Caixa", per la part corresponent a l'aportació inicial de "Drets Passats". Cal tenir en compte que només es poden reclamar  les liquidacions efectuades des del 2014 fins ara, degut a que els exercicis anteriors ja estan prescrits.
 • Precs i preguntes.

2019 - MARÇ - 11
 
Comuniquem que el proper dia 11 de març, a les 10:00 hores, tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cívic "La Sedeta" de Barcelona, situat al carrer Sicília 321 de Barcelona, la Assemblea Ordinària oberta a tots els afiliats de la PlataformaRPP amb el següent ordre del dia:

 • Salutació.
 • Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’any 2018.
 • Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’any 2019.
 • Reclamació a ELPIDIO SILVA ABOGADOS per l’advocat Sr. D. Miguel Alzueta Andino.
  • Tràmits realitzats.
  • Estat actual de la reclamació.
 • Situació demanda laboral amb l’advocat Sr. D. Andrés Pérez Subirana.
 • Possible deducció en la declaració de renda (IRPF), pels empleats amb antiguitat a “la Caixa” anterior al 01-01-1979, per haver fet pagaments a “Caixa de Previsió Laboral” a través de la nòmina.
 • Precs i preguntes.

2018 - JUNY - 19
Comuniquem que el proper dia 19 de juny, a les 11:00 hores, tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cívic "La Sedeta" de Barcelona, situat al carrer Sicília 321, les següents sessions informatives obertes a tots els afiliats de la PlataformaRPP.

 • Gabinets AIOS Advocats i Despatx Casares, Advocats Associats
Demanda Laboral 2017 - Anàlisi de les pretensions de la nova demanda, en base als estudis actuarials i les consultes realitzades. - Proposta per l'inici d’actuacions concretes.

 • Gabinet Alzueta & Saperas Assessors, S.L.
Reclamació econòmica al gabinet Elpidio Silva Abogados - Fets el primers contactes sense èxit, proposarem l’inici d’accions judicials per dur a terme la reclamació econòmica. - L’advocat D. Miguel Alzueta Andino, encarregat del cas, farà una exposició de la situació, amb indicació dels passos a seguir i les seves conseqüències.

2018 - MAIG - 25
D'acord amb el nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), que entrarà en vigor el proper dia 25 de maig del 2018, la Plataforma Afectats Externalització Règim de Previsió del Personal, en endavant PlataformaRPP, ha modificat la seva Política de Privacitat pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal.

Per aquest motiu, si desitja continuar rebent les comunicacions de la PlataformaRPP, és imprescindible que atorgui el seu consentiment complimentant el formulari que trobarà al final de la pàgina Política de Privacitat d'aquest web.
© 2016 - PRPP
Tornar al contingut