FAQ_Penal_ANTIC - PlataformaRPP

Anar al contingutQui es pot adherir a la Querella Penal...?
Qualsevol persona que hagi estat empleat de "la Caixa" a 1 de gener del 2000, i com a conseqüència de l'acord laboral del 31 de juliol d'aquell mateix any, se li constituís un pla de pensions en substitució del Règim de Previsió del Personal. Això també inclou els hereus del causant, en cas de premoriència de l'empleat.

Es requerix alguna condició més per adherir-se a la Querella Penal...?
Si, la d'estar afiliat a la PlataformaRPP i haver satisfet la quota d'alta a l'entitat de 100 Euros.

Fins quan puc adherir-me a la Querella Penal...?
L'admisió de querellants es tancarà d'immediat en cas d'arribar a un acord entre les parts, o en el moment que el jutge dicti l'auto d'obertura del judici oral.

Quin gabinet jurídic porta la Querella Penal...?
La demanda està gestionada per Elpidio Silva Abogados, gabinet especialitzat en dret Penal Econòmic, representat pel lletrat Sr. Elpidio-José Silva Pacheco.

Quina documentació es necessita i quins tràmits cal fer per incorporar-se a la Querella Penal...?
Si estàs afiliat a la PlataformaRPP, trobaràs tota la informació sobre aquests temes a la Zona d'Afiliats.

Quin cost te adherir-se a la Querella Penal...?
El cost dels honoraris professionals del gabinet jurídic que defensa la nostra causa és de 2.000,00 Euros. Pagament que cal acreditar haver realitzat mitjançant transferència bancaria al compte que indicat a la Zona d'Afiliats.

Hi ha o hi haurà algun cost addicional més en la Querella Penal...?
Depèn. En cas de guanyar el plet, ja sigui per sentència judicial o per pacte amb "la Caixa", el gabinet jurídic que porta el cas cobrarà un 10% de la suma recuperada (IVA inclós), en concepte de prima d'èxit.

En cas de perdre la Querella Penal, poden haver-hi costes...?
En un procés penal, en el que no es reclama una quantitat concreta sinó un dret, en cas d'haver-n'hi serien d'import molt reduït i perfectament assumibles pel col·lectiu.

En cas de perdre la Querella Penal, es retornarà alguna quantitat als querellants...?
No. El cost de la querella penal cobreix els honoraris del gabinet jurídic, i les despeses necessàries fins arribar al final d'un procés que podria ser llarg.

Contra qui va adreçada la Querella Penal...?
La Querella Penal va contra el Sr. Tomás Muniesa Arantegui, en tant que responsable i representant de "la Caixa" en el procés d'externalització del Règim de Previsió del Personal.

Quin import que haurien d'haver aportat al Pla de Pensions per equiparar les prestacions amb les del antic Règim de Previsió del Personal...?
Depèn de cada cas, però els càlculs actuarials realitzats sobre més de 300 casos reals, reflecteixen una pèrdua de la prestació de jubilació entre un 40% i un 60% del que ens hauria correspost amb l'antic Règim de Previsió del Personal. Una xifra aproximada del que s'hauria d'haver ingressat al Pla de Pensió per equiparar ambdós sistemes, ve a ser el doble de l'aportació inicial.

Es pot estar adherit a la Demanda Laboral i a la Querella Penal simultàniament...?
Si. Ambdós processos segueixen camins diferents i són perfectament compatibles. Tanmateix si la Querella Penal prospera, aquesta prevaldria a la Demanda Laboral.

Quants jubilats han presentat la Querella Penal...?
 Actualment (Juny-2016) hi ha uns 500 querellants.
 
© 2016 - PRPP
Tornar al contingut