Videos - PlataformaRPP

Anar al contingut


Consells i recomanacions per a tots els afiliats

Per estar puntualment informat sobre tots els esdeveniments i notícies de la PlataformaRPP, aconsellem a tots els afiliats que segueixin els consells d'aquest vídeo.

 • Per rebre convocatòries i altres comunicats de la PlataformaRPP, és imprescindible haver acceptat la "Política de Privacitat" complimentant el formulari de "Consentiment" del nostre web.

 • Per estar informat en temps real sobre totes les convocatòries, notícies, novetats, i altres afers relacionats amb la PlataformaRPP, instal·leu-vos en el vostre smartphone l'aplicació gratuïta "FeedReady", que podeu descarregar de "Play Store"(Android) o "App Store" (iPhone). Trobareu les instruccions de com fer-ho a la pàgina "Contactar" d'aquest web.


Desestimació demanda laboral 2017 - AIOS-CASARES
Assemblea de Querellants - 19 de Juny de 2018

Vídeo d'accés restringit, accesible des de la Zona d'Afiliats, corresponent a l'assemblea general de querellants, celebrada el passat dia 19 de juny de 2018 al Centre Cívic "La Sedeta" de Barcelona, en la que la junta directiva en funcions, explica els motius pels quals s'ha desestimat el projecte de demanda laboral proposada pels gabinets AIOS-CASARES.

Resum del vídeo:

  • Presentació i exposició dels motius a càrrec dels Senyors Honorato Iniesta Sabater i  Ferran Marieges Asensio.
  • Precs i preguntes dels afiliats.


Assemblea de Querellants - 19 de Juny de 2018
Reclamació econòmica gabinet querella

Vídeo d'accés restringit, accesible des de la Zona d'Afiliats, corresponent a l'assemblea general de querellants, celebrada el passat dia 19 de juny de 2018 al Centre Cívic "La Sedeta" de Barcelona.

Resum del vídeo:

  • Breu introducció a càrrec del Sr. Honorato Iniesta Sabater, president en funcions de la PlataformaRPP.
  • Explicació del resultat de l'entrevista que el lletrat Sr. Miguel Alzueta Andino, advocat del gabinet Alzueta & Saperas Assessors, va mantenir amb el gabinet Elpidio Silva Abogados.
  • Aclariments i propostes d'actuació a càrrec del Sr. Honorato Iniesta Sabater.


Assemblea de Querellants - 20 de Març de 2018
Reclamació econòmica gabinet querella

Vídeo d'accés restringit, accesible des de la Zona d'Afiliats, corresponent a l'assemblea general de querellants, celebrada el passat dia 20 de març de 2018 al Centre Cívic "La Sedeta" de Barcelona, en la que es va presentar la proposta de reclamació econòmica al gabinet Elpidio Silva Abogados, en relació als treballs realitzats per la tramitació i presentació de la querella.

Resum de la sessió:

  • Salutació i presentació de l'acte a càrrec del Sr. Honorato Iniesta Sabater, president en funcions de la PlataformaRPP.
  • Explicació de la situació actual i proposta d'actuació a càrrec del Sr. Miguel Alzueta Andino, advocat del gabinet Alzueta & Saperas Assessors.
  • Jurisprudència i bases legals.
  • Precs i preguntes.
  • Votació de la proposta de negociació.
  • Resum, consells i comiat a càrrec del Sr. Honorato Iniesta Sabater.


Sessió informativa "Fiscalitat rescat Pla de Pensió"

Sessió informativa celebrada el passat dia 16 de maig de 2017 a Barcelona, a la sala d'actes de "La Sedeta", que va comptar amb l'assistència de 120 persones. Degut al seu interès, posem a disposició de tots els afiliats el vídeo sencer d'aquest acte.

Sinopsi de la sessió:

  • Presentació a càrrec del Sr. Pere Capellà Barceló - Advocat laboralista.
  • Explicació de la postura i motius pel que creiem oportú sol·licitar a l'AEAT el retorn d’allò pagat de més.
  • Bases legals per fonamentar-ho.
  • Informació pels que ja han realitzat algun rescat, total o parcial.
  • Informació pels que van sol·licitar una pensió sobre el Plà.
  • Tràmits fets fins ara i situació actual.
  • Gestió i seguiment d'actuacions.
  • Precs i preguntes.

Informació i consultes:

  • Per resoldre qualsevol dubte o aclariment, cal adreçar-se i contactar amb els lletrats.
  • La PlataformaRPP no contestarà ni respondrà cap consulta relacionada amb aquest tema.

Advocats:
 
Pere Capellà Barceló - (Laboralista)
c/. Velàzquez 10, 2n. 4art.
07002 - PALMA (Illes Balears)
Tel. 971.573.549
email: pere@bufetcapella.es
www.bufetcapella.es

Pedro Álvárez Chillida - (Laboralista - Economista)
Telf 609.611.476
email: pac@icaib.org
 
Documentació necessària (vegeu vídeo):

  • Cal sol·licitar els certificats a l'oficina del partícip, adjuntant una còpia del NIF per ambdues cares, a l'adreça de correu electrònic: oficina.fp@caixabank.com
 
Text per la sol·licitud dels certificats (vegeu vídeo):

Benvolguts senyors:

Per tal de poder reclamar a l’Agència Tributària els ingressos indeguts de les meves declaracions de renda dels exercicis (posar els anys que corresponguin, per exemple: 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016), en les que vaig declarar en concepte de rendiments del treball el imports procedents del pla de pensions número (posar el número del Pla de Pensió) d'empleat de "la Caixa", sol·licito que el més aviat possible, em remetin els següents CERTIFICATS:

(En el cas de disposicions / rescats únics)

a) Import de la primera aportació (serveis passats), indicant que aquesta té el seu origen en les aportacions realitzades a una mutualitat de previsió social, anterior a la Llei 8/1987 de 6 de Juny de Plans i Fons de Pensions, a efecte de quantificar el valor inicial de la participació i el seu import.

(En el cas de disposicions / rescats diaris)

b) Import percebut anualment en forma de renda financera dels exercicis (posar els anys que corresponguin, per exemple: 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016), nombre de participacions afectades, valor de les mateixes, benefici o plusvàlua obtingut i retenció efectuada a favor de la AEAT. Tot això en aplicació de l'Acord laboral sobre el sistema de Previsió social de "la Caixa", signat a Barcelona amb data 31 de juliol del 2000, pregant que en facin referència en el seu certificat.

Cordialment,

Nom i cognoms del sol·licitant


Acte de presentació de la nova Demanda Laboral

La finalitat de la PlataformaRPP és la defensa dels drets garantits pel Règim de Previsió de Personal (R.P.P.) dels empleats de "la Caixa", derogats en els Acords Laborals del any 2000, signats per la representació de l'entitat i els sindicats majoritaris. En aquesta línia, la PlataformaRPP ha treballat i segueix treballant per trobar el millors professionals i gabinets jurídics, amb l'objectiu d'aconseguir el rescabalament de la pèrdua injustificada de drets que garantia l'antic règim.

Fruit d'un llarg procés, hem aconseguit comptar amb la col·laboració dels gabinets jurídics CASARES-Advocats Associats i AIOS-Advocats, que el passat 24 de febrer varen presentar conjuntament una nova línia de demanda laboral, basada en arguments jurídics no emprats fins ara, a la sala d'actes del "Centre Cívic La Sedeta" de Barcelona.
© 2016 - PRPP
Tornar al contingut